Michael Kolster San Francisco
Looking North from Bernal Heights, San Francisco, 2010
24" x 50"
Michael Kolster San Francisco
Looking North from Bernal Heights, San Francisco, 2001
24" x 50"
Michael Kolster San Francisco
Church and Duboce, San Francisco, 2001
24" 52"
Michael Kolster San Francisco
Church and Duboce, San Francisco, 2010
24" x 52"
Michael Kolster San Francisco
Division near Vermont, San Francisco, 2010
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Ney Street, San Francisco, 2001
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Golden Gate Park, San Francisco, 2001
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Golden Gate Park, San Francisco, 2010
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Harrison at Norfolk, San Francisco, 1995
20" x 24"
Michael Kolster San Francisco
Market at Taylor and Golden Gate, San Francisco, 2010
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Market at Taylor and Golden Gate, San Francisco, 2001
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Guadaloupe Parkway, Brisbane, 2001
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Guadaloupe Parkway, Brisbane, 2010
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Hyde at Polk, San Francisco, 1994
20" x 24"
Michael Kolster San Francisco
Market at McAllister and Jones, San Francisco, 2010
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Market at McAllister and Jones, San Francisco, 20012001
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Bay Bridge, San Francisco, 2010 (above) and 2001 (below)
24" x 40"
Michael Kolster San Francisco
Taylor at Market, San Francisco, 2001
20" x 24"
Michael Kolster San Francisco
Taylor at Market, San Francisco, 2010
20" x 24"
Michael Kolster San Francisco
Twin Peaks, San Francisco, 2001
24" x 52"